EUREBA® Services


Med Eureba® Services kan vi hjälpa er att katalysera er produktutveckling och marknadslansering.

EUREBA® Services består av nio steg:

 

1. Utvärdering av projektidén och formuleringkostnader.

Informationen som Bayn tillhandahåller innefattar följande:

 • De tekniska aspekterna av ny produktutveckling (t ex förändringar i produktionsprocessen, ändring av produktformler och dess effekt på sensoriken).
 • Genomförbarhet av den nya produkten, sett ur regelmässigt perspektiv.
 • Uppskattning av formuleringskostnad jämfört med produkt sötad med socker.

Den här utvärderingen baserar sig på följande information från kunden:

 • Vilken sorts produkt kunden vill utveckla (utan tillsatt socker eller sockerreducerad)
 • Vilken marknad produkten är ämnad för och önskar kunden kunna göra anspråk på uttalanden som ”naturlig” eller ”fiberrik”?
 • Finns det begränsningar för de extra kostnader som kan uppkomma under produktutvecklingen?

 

2. Val av ingredienser

 • Tillhandahålla karakteristik för varje produkt för kundens beslut
 • Rekommendation och förslag av leverantör
 • Tillhandahållande av de regulatoriska aspekterna för de olika ingredienserna
 • Tillhandahållande av kvalitets- och tekniska aspekter för de olika ingredienserna

 

3. Utformning och uträkning av recept

Tillhandahållande av produktdesign och uträkning av formuleringskostnad. Den här servicen är baserad på den individuella kundens behov. Bayn tillhandahåller på förfrågan kunden med:

 • Summering av kostnaden för råmaterial.
 • Process och produktdesign baserade på kundens önskemål om t ex smak, konsistens, näringsprofil och anspråk.
 • Förslag på de bästa lösningarna vad gäller produktkvalitet och kostnad för de specifika önskemålen från kunden.

 

4. Labbförsök och demonstration

Bayn kan tillverka laboratorieproducerade demonstrationsprov för att möta kundens förväntningar på nya ingredienser som ersätter socker.

Projektet är baserat på kundens önskemål och krav på sina produkter. Från att ersätta en enstaka ingrediens till en systemlösning som ersätter socker i form av blends.

 

5. Volym, sötning och/eller smaksättning av osötad(e) grund(er)

Socker utgör bulken (volymen) i de flesta livsmedel. När man ersätter socker i livsmedel behöver man en ”bulking agent”, en sockerersättare, med liknande teknologiska egenskaper som socker. Den här processen av att ersätta volymen i livsmedel med andra sockerersättare är ”bulking”. Och där det förekommer bulking behöver sötning tillkomma eftersom socker ju också har en sötningsfunktion.

 

6. Sensorisk profilering av sötade och smaksatt(a) grund(er)

Komponenterna arom, smak, konsistens och eftersmak hos ett livsmedel beskrivs genom att använda dessa beskrivande tekniker: Smakprofilering, Kvantitativ Beskrivande Analys, Fritt val-profilering, etc.

Tekniken som används är beroende av produkt, antal, testobjekt och typ av analys.

Bayn kan hjälpa er med:

 • Diskrimineringsprövning – för att fastställa hur nära en kunds nyutvecklade produkt är en referensprodukt. Utföra tester som Parvis Jämförelse, Triangle Test, ‘A not A’, Duo trio och Two out of five enligt internationell standard.
 • Rangordningsprövning (ranking test) – för att fastställa om urskiljbara skillnader existerar mellan fler än två produkter/prov.
 • Konsumentundersökningar (preferenser) för att beskriva gillandet eller accepterandet av en nyutvecklad produkt. Detta ger underlag för beslutsfattande för kunden inför lansering av nya produkter.
 • Statistisk analys och logisk tolkning av resultat tillhandahålls av Bayn.
 • Kostnader för sensorik tillkommer i form av panelrekrytering, utbildning, motivation (incitament)

Bayn har en egen utbildad smakpanel och kommer att presentera en rapport och statistisk analys (ANOVA) av sensorisk data för kunden. Vår analys är baserad på grundligt utförda metoder och ger kunden en insiktsfull analys om dess produktutveckling.

 

7. Produktspecifikation

Bayn kan tillhandahålla följande data för nyutvecklade produkter:

 • Ingredienser och deras sammansättning i den färdiga produkten.
 • Näringsvärden och hur man uttrycker dem på näringsvärdesdeklarationen.
 • Allergener och hur man uttrycker dem på näringsvärdesdeklarationen.
 • Andra regler för näringsvärdesdeklaration enligt EU-lagstiftning.
 • Huruvida produkten kan rekommenderas för vegetarisk diet, Halal, Kosher.

 

8. Tekniskt författande av rapporter

En utförlig teknisk rapport för kundens R&D, och även för marknadsförings- och kommunikationssyften. Den här rapporten är baserad på ovan implementerade steg av Bayn och kunden.

 

9. Workshop och seminarium

Bayn samarbetar med universitet och livsmedelsinstitut i följande områden:

 • Utvärdering av olika fiberkällor (t ex havre, äpple, inulin) för att fastställa deras kalorinivåer, hälso- och näringsvärde.
 • Utveckling av systemlösningar för fiberrika, lågkalorihaltiga blends av bulkingredienser, med förbättrade hälsofördelar, för sockerersättning i olika livsmedelskategorier.
 • Undersökningar av hälsoeffekterna av blends av systemlösningar med bulkingredienser.
 • Studier av förhållandet mellan komposition, struktur och funktionalitet av blends i särskilda livsmedelskategorier (t ex choklad, marsipan, glass).
 • Undersökningar av hur våra ingrediensblends påverkar den hälsomässiga och sensoriska effekten av de färdiga produkterna (t ex glass, choklad).

Bayn välkomnar varmt ingredienstillverkare och livsmedelsproducenter att delta i våra forskningsprojekt för en ny era inom livsmedelsrevolutionen utan tillsatt socker. Bayn Studio, en konceptbutik och provkök, kan tillhandahålla er med en plattform för studier, tester och experimenterande med produktutveckling tillsammans med de mest kreativa och innovativa pionjärerna i livsmedelsindustrin.