TJÄNSTER


Bayn Europe AB kan hjälpa små och medelstora livsmedelsproducenter att utveckla sockerreducerade produkter tack vare sin omfattande kunskap om marknaden och livsmedelstillverkarnas behov. Våra färdigheter omfattar:

  • Kompatibilitet av marknaden och tillämpningsområden – benchmarking och analys av trender inom livsmedel
  • Tillämpning av naturliga sötningsmedel och dess funktion
  • Lagstiftning och dess efterlevnad
  • Projektledning av produktion – införskaffning av råmaterial, konsultation vid extraktion och rening
  • Skräddarsydda formler och lösningar
  • Sensorisk profilering och analys
  • Validering av affärsmodell – riskanalys och kontroll, produktinnovation och bedömning av produktportfölj

 

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER