Skip to content

Från frö till Eureba

Stevia – från frö till Eureba

Stevia är en ört som väx­er vilt i Paraguays regn­skog, men ock­så odlas för sin söta smak. Ämnena som ger söt­man – ste­vi­ol­gly­ko­si­der – utvinns med en pro­cess som påmin­ner om hur soc­ker utvinns ur soc­ker­be­tor. Trots att det är 300 gång­er söta­re än soc­ker har det noll kalo­ri­er. En dröm för livs­me­dels­fö­re­tag. Nja… Den kon­cen­tre­ra­de söt­man är ock­så en utma­ning. Hur ska ett kilo soc­ker ersät­tas tre gram ste­vi­ol­gly­ko­si­der? Det löser Eureba, som ersät­ter soc­ker ett-till-ett. Läs om ste­vi­as resa från frö till Eureba.

Inulin – från frö till Eureba

Cikoria är en omtyckt växt bland odla­re. Ämnet inu­lin gör väx­ten här­dig när kli­ma­tet är som tuf­fast. Inulin används fli­tigt som kost­fi­ber inom livs­me­dels­in­du­strin. Fibern ger främst bulk, men kan ock­så bidra med viss söt­ma. Bäst fun­ge­rar inu­lin i kom­bi­na­tion med and­ra ingre­di­en­ser – som i Bayn Europes söta­de fib­rer. Nyfiken? Läs mer!

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jäst­svamp.

Kassava – från frö till Eureba

Isomaltooligosackarider (IMO) finns natur­ligt i många livs­me­del, men till­sätts ock­så i vis­sa pro­duk­ter för att fyl­la ut och ge söt­ma. IMO är i sig en kost­fi­ber, men säljs som sirap eller pul­ver som ock­så inne­hål­ler soc­kerar­ter och and­ra ener­gi­gi­van­de kol­hyd­ra­ter. Trots det är IMO intres­sant för soc­ker­re­duk­tion. Läs och lär mer om IMO:s väg från kassa­va­ro­ten till söta­de fib­rer.

mattis luctus pulvinar mattis libero dolor ut

Pin It on Pinterest