OM SOCKERREDUCERING & SÖTNINGSMEDEL


VAD ÄR SOCKERREDUCERING? 

 

BORTOM SÖTNING MED SOCKER…

Konsumenter oroar sig över för mycket socker i produkter. Det är ett faktum. Men låt oss inte glömma att de ändå har ett sötsug och vill ha smakfulla produkter med en behaglig konsistens. Vi har samlat de mest kreativa pionjärerna inom industrin för att bygga Bayn Europe. Deras mål är att reducera socker och på samma gång fylla dina konsumenters behov. Våra receptmakare har både vetenskaplig bakgrund och erfarenhet av att skapa recept som är en framgång hos konsumenter, och därtill erfarenhet av att kontinuerligt följa kundernas belåtenhet. Nöjda kunder är ju det som räknas i slutändan.

 

FRÅGOR OM STEVIA – DET ENDA NATURLIGA SÖTNINGSMEDLET GODKÄNT AV EU

 

Vad är Stevia?
Stevia rebaudiana bertoni, mer känt som stevia, är plantan ur vilken steviolglykosider utvinns.

Vad är steviolglykosider?
Steviolglykosider (SGs) är de söta komponenterna som utvinns ut steviaplantans blad. De är godkända under EU:s lagstiftning för livsmedelstillsatser för användning som sötningsmedel och/eller smaktillsättning i livsmedel.

Vad är Reb A?
Reb A, en förkortning av Rebaudioside A, är den betydande steviolglykosiden för livsmedelstillämpningar. Den är upp till 300 gånger sötare än sukros.

Är RebA den enda steviolglykosiden?
Nej, det finns tio olika steviolglykosider godkända av EU. Steviosid, Reubaudioside A, B, C, D, E och F, Steviolbiosid och Dulcosid.

Får vilka steviolglykosider som helst användas i EU?
Det finns mycket strikta kvalitetskrav på steviolglykosider som får marknadsföras i EU.

  • Steviolglykosiden måste vara ≥ 95% Steviolglykosider (begränsat till de av EU tio erkända steviolglykosiderna)
  • Steviolglykosiderna måste vara ≥ 75% Reb A or Stevioside eller Reb A + Steviosid.
  • Steviolglykosiderna måste ha utvunnits genom en extraktions- och krystalliseringsprocess som inkluderar användandet av jonbyteshartser.

Vad är en steviolekvivalent?
En steviolekvivalent är den enhet med vilken mängden steviolglykosider mäts. Värdet på steviolekvivalenten finns på alla EUREBA kvalitetscertifikat.

Är steviolglykosider naturliga?
Steviolglykosider förekommer naturligt i steviaplantan. De förändras inte i utvinnings- och raffineringssprocessen. Det vill säga att steviolglykosidmolekylerna har inte undergått några kemiska förändringar. Steviolglykosider får dock inte kallas naturliga på grund av det faktum att raffinerade steviolglykosider har genomgått en komplicerad utvinningsprocess. De kan kallas av naturligt ursprung, med förklaringen att de är utvunna ur steviaplantan.

Är steviolglykosider ekologiska?
Nej, även om ekologiska blad används i utvinningingen/raffineringen involveras ett jonbyteshartssteg som inte är godkänt av EU:s ekologiska lagstiftning.

Är steviolglykosider godkända för djurmat?
Ja, steviolglykosider klassificeras som fodertillsatser. De måste fullfölja kraven specificerade i E960-specifikationerna.