VÅRA VÄRDERINGAR


FORSKNING OCH UTVECKLING

Bayns R&D-team arbetar i nära samarbete med våra tillverkare och externa institutioner för att skapa en bred plattform för forskning och utveckling. Forskning inom industriella lösningar, kvalitetstest, produktivitetsförbättringar i fabrik och finjustering av teknologi bidrar till konkurrensfördelar med Bayns produkter.

KVALITET

Bayns tekniska kompetens inom processer för kvalitetskontroll tillför ett stort värde. Bayn tillhandahåller expertis och övervakar produktionspraxis för att försäkra att EUREBA®-produkter stringent håller den högsta internationella standarden och följer samtliga relevanta förordningar.

INNOVATION

Bayn fokuserar på marknadsdriven innovation och tillämpning. Tillsammans med ledande forskare inom stevia och livsmedel levererar Bayn senaste forskning och banbrytande nyheter inom sockerreducering till fördel för ny produktutveckling sötad med EUREBA®. Vad gäller marknadens krav, synkroniserar vi det vi ser inom vår distributionskedja för att kunna tillhandahålla produktlösningar och industriella formler genom att använda stevia. Vi interagerar återkommande med försäljningspartners och kunder för att få djup förståelse för det verkliga behovet av produktutveckling i specifika kategorier.

PARTNERSKAP

Goda partnerskap är en viktig del i hur Bayn gör sina affärer. Bayn är engagerad i partnerskap med flera av de viktigaste aktörerna på marknaden, skapar ett värde för båda parter. Aktörer som Bayn samarbetar med inkluderar regeringar, livsmedelstillverkare, forskningsinstitut, universitet med livsmedels- och bioteknologi-inriktning samt distributörer.