STYRELSE


Bayn Europe ABs styrelse.

PETER WERME

Styrelsens ordförande

Född 1960. Partner och grundare av Första Entreprenörsfonden, som tidigt gick in i Bayn Europe AB genom sina fonder.  Har 30 års erfarenhet av finansmarknaden. Peter var med i det team som grundade ABB Investment Management och ABB Fonder 1986/87, där han arbetade under tio års tid.
Peter har varit medgrundare och förvaltare av hedgefonder inom både SEB och Handelsbanken. Peter har en MBA examen från Uppsala Universitet. Peter Werme har genom bolag och privat ägande 3 831 807 aktier i Bayn. Styrelseordförande sedan 2015.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till bolagets större ägare.

LUCY DAHLGREN

Styrelseledamot

Född 1969. Grundare av Bayn Europe. Utbildades på Aarhus School of Business i Danmark i marknadsföring 1993. Därefter MBA i Project Management på Henley Management College i England. Lucy har arbetat med stevia sedan 2007 och blev 2009 utnämnd till ambassadör för kvinnors företagande av Näringsdepartementet, utdelat av vice statsminister Maud Olofsson. Lucy Dahlgren har genom privat ägande och genom bolag 1 399 483 aktier i Bayn. Lucy Dahlgren har tidigare suttit i Bayns styrelse och är nu tillbaka som styrelseledamot sedan maj 2018.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till bolagets större ägare.

CHATARINA SCHNEIDER

Styrelseledamot

Chatarina Schneider, född 1963, arbetar som VD för AmphoChem AB. Chatarina har tidigare arbetat i olika chefspositioner på Akzo Nobel och har en lång erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring såväl som strategi och affärsledning. Hon har lett många multikulturella team. Chatarina har även varit ansvarig för en affärsverksamhet inom Akzo Nobel i Asien, med bas i Shanghai. Chatarina har en kemistexamen från Linköpings Universitet. Chatarina Schneider har genom bolag 401 703 aktier i bolaget. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

GUNNAR EK

Styrelseledamot

Född 1941. Har studerat vid Chalmers Tekniska Högskola med inriktning mot Industriell organisation. Han var tidigare bankdirektör under 1980-talet i Nordea, vice förbundsordförande i Aktiespararna och har varit ansvarig för bolagsbevakningen i 22 år. Ledamot i kommunfullmäktige i Göteborg. Styrelseledamot i Göteborgs Spårvägar, Vice ordförande i Lokalförvaltningen i Göteborg, en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Förvaltare av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskolas värdepappersportfölj. Gunnar har 24 593 aktier i företaget och är styrelsemedlem sedan 2018.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.