POLICYS


Bayn Europe AB arbetar med fastställd kvalitet på alla nivåer och i nära samarbete med kunder och tillverkningsanläggningar. Vi följer den grundläggande uppförandekoden hos International Labour Organisation (ILO) och kräver även att våra tillverkningsanläggningar följer denna kod.

KVALITET OCH MILJÖ

Bayn arbetar med fastställd kvalitet på alla nivåer. Produkter och tjänster är kvalitetssäkrade från fabrik till kund.

Bayn Europe AB överväger miljöpåverkan på alla nivåer och har ett tätt samarbete med tillverkningsanläggningar för att säkerställa att policyn följs i alla led. Bayns produkter odlas, skördas, tillverkas och transporteras med hänsyn till miljön.

Ta del av Bayns kvalitetspolicy här: Bayn kvalitetspolicy (PDF, 96 KB)

INTEGRITETSPOLICY

Ta del av Bayns integrigetspolicy här: Bayn Integritetspolicy (PDF, 159 KB)