CERTIFIKAT


Som en del av vårt kvalitetsfokus har vi under 2018-19 utvecklat och implementerat ISO 9001:2015, den internationella standarden för kvalitetsledningssystem. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar som följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner. Tack vare dessa strikta kontrollprocesser kan vi försäkra våra kunder maximal kvalitet och säkerhet i våra produkter och tjänster.

Bayns ISO certifikat finns att se här.