OM BAYN


Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn skapar nya, sötade produkter, från naturliga råvaror, med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn ligger i frontlinjen inom sockerreducering i livsmedel och samarbetar med ledande forskningsinstitut och livsmedelsforskare i hela världen.

Vårt R&D-team arbetar i nära samarbete med våra tillverkare och externa institutioner för att skapa en bred plattform för forskning och utveckling. Forskning inom industriella lösningar, kvalitetstester, produktivitetsförbättringar i fabrik och finjustering av teknologi bidrar till konkurrensfördelarna med våra produkter.

Bayns affärskoncept är att bygga en affärsplattform för sockerreducering med attraktiva och unika lösningar som skapar intäkter och värde för alla parter; från ingredienser till konsumenter. Vi bygger, marknadsför och säljer lösningar för sockerreducering till förmån för ingrediensleverantörer, livsmedelstillverkare och konsumenter.

Bayns innovationer bygger på sensorisk profilering och formuleringskompetens för sockerreducering. Bayns tjänster kan hjälpa till att katalysera kundens produktutveckling och marknadslansering.

MISSION & VISION


Bayn strävar efter en hälsosammare värld där vi kan minska vår överkonsumtion av socker utan att ge avkall på att njuta av de godsaker vi ändå äter. Med våra sockerreduceringslösningar är detta möjligt.

Socker i livsmedel är en betydande faktor bakom de växande problemen med övervikt och typ 2 diabetes i Europa och världen i övrigt. På Bayn arbetar vi för att hitta naturliga sätt för att reducera socker i livsmedel.

MISSION
Att leverera marknadsledande lösningar som möjliggör tillverkning av hälsosammare livsmedel och därigenom skapar intäkter och värdeökning för våra kunder, intressenter och berörda parter.

VISION
Att vara livsmedelsindustrins ”preferred partner” gällande lösningar för sockerreducering.