Skip to content
https://www.bayneurope.com/wp-content/uploads/2019/07/pia-tegborg.jpg

Pia Tegborg

Pia Tegborg skri­ver för con­tent byrån Kntnt som pro­du­ce­rar inne­håll för bland annat Bayn Magazine. Pia Tegborg läm­na­de i mit­ten av 90-talet Handelshögskolan i Göteborg med en MBA. Hon har sedan dess arbe­tat med mark­nads­fö­ring, verk­sam­hets­ut­veck­ling och före­tagse­ko­no­mi.

Här var det tomt. Prova att söka:

mattis Lorem libero dolor. id, velit, Sed non in

Pin It on Pinterest