Skip to content

Reportage

Här hittar du exklusiva intervjuer, porträtt, berättelser om framgångar och misslyckanden, cases, skildringar från mässor, konferenser och studiebesök, analyser och mycket mer. Reportagen är skrivna för dig som leder verksamheten i ett medelstort livsmedelsföretag, som utvecklar företagets produkter eller som marknadsför och säljer dess varor.

Engelholmsglass kompromissar inte när de avstår socker

Engelholmsglass har länge erbju­dit glass utan till­satt soc­ker. Men det har varit svårt att få till kon­si­sten­sen. Nu har de lyc­kats med ”söta­de fib­rer”.

Läs mer »

Konsten att göra god glass utan tillsatt socker

Hemglass har ska­pat soc­ker­re­du­ce­rad glass som kun­der äls­kar. I våras lan­se­ra­de de jord­gubbs­strut, päron­split samt vanilj- och cho­klad­glass i bäga­re och på pin­ne. De gjor­de det utan att änd­ra recep­tet. Här kan du läsa hur de gjor­de det.

Läs mer »

Serverar söta desserter utan socker

På den klas­sis­ka kro­gen Grodan i Stockholm utveck­lar chefskon­di­tor Nils Idevall nya des­ser­ter för en rad oli­ka mål­grup­per. Gäster som inte vill, eller kan, äta van­ligt raf­fi­ne­rat soc­ker har varit en svår nöt att knäc­ka, men är nu löst för Nils Idevalls del. Lösningen heter Eureba – soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter från Bayn, som inte kom­pro­mis­sar med sma­ken, utan läm­nar både gäs­ter och ser­ve­rings­per­so­nal med ett leen­de på läp­par­na. Läs inter­vjun!

Läs mer »
Aliquam venenatis, Nullam dolor quis, eleifend facilisis leo. ut elementum

Pin It on Pinterest