TECKNINGSOPTIONER


Välkommen att ladda ned villkor för teckningsoptioner, serie 4, 2019

> Villkor teckningsoptioner serie TO4 2019 (PDF, 200 KB)

 

Välkommen att ladda ned villkor för teckningsoptioner, serie 3, 2017.

> Villkor för teckningsoptioner, serie 3, 2017, Bayn Europe AB (PDF, 226 KB)

 

Välkommen att ladda ned Optionsvillkoren för Bayn Europe ABs optionsrätter 2014, serie 1 (TO1)

> Teckningsoptionsvillkor, serie TO1, 2014, Bayn Europe AB (PDF, 372 KB)