KONVERTIBLER


Välkommen att ladda ned villkor för konvertibler

>Villkor för konvertibler, serie kv 1, 2017/2018, Bayn Europe AB (PDF 214 KB)

 

TABELL

Från och med första emissionsdagen ska Bolaget i) tillgängliggöra på sin hemsida en tabell innehållandes antalet utestående Konvertibla Fordringar, Teckningsoptioner och Aktier emitterade genom Konvertering av Konvertibel Fordran eller utnyttjande av Teckningsoptioner och ii) uppdatera tabellen omedelbart efter erhållande av en begäran från Investeraren om Konvertering av Konvertibel Fordran eller utnyttjande av Teckningsoptioner.

 

Antal utestående konvertibler Antal lösta konvertibler/datum Antal aktier lösta via konvertibler Antal utestående Teckningsoptioner Antal aktier lösta via Teckningsoptioner
60 6 / 2017-12-15 153.846 1 386 937 aktier
54 6/ 2018-01-30 157.894 1 386 937 aktier
48 6/ 2018-02-21 176.470 1 386 937 aktier
42 7/ 2018-03-20 259.259 1 386 937 aktier
35 8/ 2018-09-06 800.000 1 386 937 aktier
27 27/ 2018-10-03 2.454.545 1 386 937 aktier
0 2019-05-06 1 040 149 aktier 346 778