AKTIEN


Bayn Europe AB (publ) listades den 12 november 2014 på Nasdaq First North, under kortnamnet BAYN.

presentation av bolaget HOS NASDAQFölj Bayn’s aktie

 

ANTAL AKTIEÄGARE

Bayn Europe AB har per 29 mars 2019 1955 aktieägare. De tio största aktieägarna listas här.

Aktieägare Antal aktier Procent
Första Entreprenörsfonden (via fonder) 3 565 515 11,76 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 529 874 8,34 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 371 531 4,52 %
Försäkrings AB Skandia 1 327 398 4,38 %
IKC Sverige Flexibel 1 224 000 4,04 %
Confundi (Lucy Dahlgren) 1 220 987 4,03 %
Movenio Fastigheter AB 909 090 3,00 %
Göran Ofsén 720 000 2,37 %
KUDU AB 680 708 2,24%
Kjell Andersson 530 000 1,75 %
14 079 103 46 %
Övriga 1945 aktieägare 16 250 861 54 %
Totalt 30 329 964 100 %

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq first North.