AKTIEN


Bayn Europe AB (publ) listades den 12 november 2014 på Nasdaq First North, under kortnamnet BAYN.

presentation av bolaget HOS NASDAQFölj Bayn’s aktie

 

ANTAL AKTIEÄGARE

Bayn Europe AB har 951 aktieägare. De tio största aktieägarna listas här.

Aktieägare Antal aktier Procent
Första Entreprenörsfonden (via fonder) 3 527 399 13,64 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 011 994 7,78 %
IKC Sverige Flexibel 1 364 000 5,27 %
Confundi (Lucy Dahlgren) 1 185 987 4,59 %
Försäkrings AB Skandia 1 015 398 3,93 %
Movenio Fastigheter AB 909 090 3,52 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 783 054 3,03 %
Göran Ofsén 720 000 2,78 %
KUDU AB 540 708 2,09%
Tellus Midas 488 823 1,89 %
12 546 453 49 %
Övriga 941 aktieägare 13 313 511 51 %
Totalt 25 859 964 100 %

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq first North.