AKTIEN


Bayn Europe AB (publ) listades den 12 november 2014 på Nasdaq First North, under kortnamnet BAYN.

presentation av bolaget HOS NASDAQFölj Bayn’s aktie

 

ANTAL AKTIEÄGARE

Bayn Europe AB har 2 542 aktieägare per 4 juli 2019 . De tio största aktieägarna listas här.

Aktieägare Antal aktier Procent
Första Entreprenörsfonden (via fonder) 3 831 807 10,80 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 699 364 7,61 %
Försäkrings AB Skandia 1 537 798 4,33 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 453 615 4,10 %
IKC Sverige Flexibel 1 428 000 4,02 %
Confundi (Lucy Dahlgren) 1 399 483 3,94 %
Movenio Fastigheter AB 1 060 605 2,99 %
KUDU AB 834 001 2,35 %
Kjell Andersson 618 333 1,74%
Skandinaviska Enskilda Banken SA 541 354 1,53 %
15 404 360 43 %
Övriga 2 532 aktieägare 20 076 534 57 %
Totalt 35 480 894 100 %

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq first North.