AKTIEN


Bayn Europe AB (publ) listades den 12 november 2014 på Nasdaq First North, under kortnamnet BAYN.

presentation av bolaget HOS NASDAQFölj Bayn’s aktie

 

ANTAL AKTIEÄGARE

Bayn Europe AB har 948 aktieägare. De tio största aktieägarna listas här.

Aktieägare Antal aktier Procent
Första Entreprenörsfonden (via fonder) 3 575 424 19,96 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 771 228 9,89 %
Confundi Group AB (Lucy Dahlgren) 1 001 934 5,59 %
Försäkrings AB Skandia 733 398 4,09 %
Skandinaviska Enskilda Banken SA 603 928 3,37 %
Max Eriksson 491 266 2,74 %
Göran Ofsén 450 000 2,51 %
Nordnet Pensionsförsäkring 349 136 1,95 %
Jovitech Invest AB (Chatarina Schneider) 344 317 1,92 %
Patrik Edström 314 114 1,75 %
54 %
Övriga 938 aktieägare 8 282 584 46 %
Totalt 17 917 329 100 %

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq first North.