Skip to content

Välkommen!

Vi hjäl­per livs­me­dels­pro­du­cen­ter att mins­ka soc­ker och kalo­ri­er utan att änd­ra till­verk­nings­pro­ces­sen eller off­ra den goda sma­ken och mun­käns­lan. Vår ”hem­lig­het” är våra söta­de fib­rer som vi kal­lar EUREBA®.

Vi ersät­ter sock­rets bulk och funk­tion med nog­grant utval­da kost­fib­rer, och sock­rets smak, arom och söt­ma med en omsorgs­fullt utpro­vad kom­bi­na­tion av söt­nings­me­del. Alla ingre­di­en­ser är själv­klart av natur­ligt ursprung (till exem­pel från ciko­ria och ste­via).

Vår inno­va­tion, som skil­jer EUREBA® från and­ra lös­ning­ar för soc­ker­re­duk­tion, är att få söt­nings­me­del att fäs­ta på var­je fiber. På det sät­tet ska­par vi en homo­gen pro­dukt som ersät­ter soc­ker 1:1 i din till­verk­ning.

EUREBA® kor­tar tiden till mark­nad för dina soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter. Beställ ditt varu­prov idag!

Telefon

08-613 28 88

E-post

info@bayneurope.com

Adress

Hornsgatan 79
118 49 Stockholm

consectetur libero. accumsan venenatis, dictum mi,

Inspirerande reportage och användbar kunskap för dig som utvecklar produkter eller affärer inom livsmedelsindustrin. Gratis prenumeration. Varannan vecka får du de senaste artiklarna rakt i din inkorg. Ingen spam.

GRATIS!

BAYN MAGAZINE

gratis prenumeration

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Missa inte…

Pin It on Pinterest